โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 19 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 19 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 19 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 19 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 19 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 19
ตรวจคำตอบ
1 x 19

ตัวประกอบของ 19 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

19

วิธีแยกตัวประกอบของ 19 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 19 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 19 นั้นก็คือ 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 19

19
)19
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 19 คือ 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 19

1แยกตัวประกอบของ 19 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 19 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 19 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇