โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 182 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 182 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 182 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 182 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 182 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 7, 13, 14, 26, 91, 182
ตรวจคำตอบ
1 x 182
2 x 91
7 x 26
13 x 14

ตัวประกอบของ 182 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 182 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 182 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 182 นั้นก็คือ 2, 7, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 182

13
)182
7
)14
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 182 คือ 2 x 7 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 71 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 182

1แยกตัวประกอบของ 182 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 71 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 182 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 182 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇