โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 179 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 179 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 179 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 179 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 179 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 179
ตรวจคำตอบ
1 x 179

ตัวประกอบของ 179 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

179

วิธีแยกตัวประกอบของ 179 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 179 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 179 นั้นก็คือ 179
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 179

179
)179
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 179 คือ 179  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1791 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 179

1แยกตัวประกอบของ 179 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1791
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 179 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 179 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 179 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇