โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 17 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 17 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 17 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 17 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 17 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 17
ตรวจคำตอบ
1 x 17

ตัวประกอบของ 17 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

17

วิธีแยกตัวประกอบของ 17 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 17 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 17 นั้นก็คือ 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 17

17
)17
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 17 คือ 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 17

1แยกตัวประกอบของ 17 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 17 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 17 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇