โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 161 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 161 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 161 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 161 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 161 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 23, 161
ตรวจคำตอบ
1 x 161
7 x 23

ตัวประกอบของ 161 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 161 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 161 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 161 นั้นก็คือ 7, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 161

23
)161
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 161 คือ 7 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 161

1แยกตัวประกอบของ 161 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 161 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 161 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇