โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 147 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 147 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 147 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 147 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 147 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 21, 49, 147
ตรวจคำตอบ
1 x 147
3 x 49
7 x 21

ตัวประกอบของ 147 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 147 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 147 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 147 นั้นก็คือ 3, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 147

7
)147
7
)21
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 147 คือ 3 x 7 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 72 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 147

1แยกตัวประกอบของ 147 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 72
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 147 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 147 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇