โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 144 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 144 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 144 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 144 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 144 ทั้งหมดมี 15 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144
ตรวจคำตอบ
1 x 144
2 x 72
3 x 48
4 x 36
6 x 24
8 x 18
9 x 16
12 x 12

ตัวประกอบของ 144 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีแยกตัวประกอบของ 144 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 144 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 144 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 144

3
)144
3
)48
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 144 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 32 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 144

1แยกตัวประกอบของ 144 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 32
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 3 = 15
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 144 มีทั้งหมด 15 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 144 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇