โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 128 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 128 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 128 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 128 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 128 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
ตรวจคำตอบ
1 x 128
2 x 64
4 x 32
8 x 16

ตัวประกอบของ 128 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

2

วิธีแยกตัวประกอบของ 128 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 128 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 128 นั้นก็คือ 2
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 128

2
)128
2
)64
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 128 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 27 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 128

1แยกตัวประกอบของ 128 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 27
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 7 ให้เอา 7 + 1 = 8
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 8 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 128 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 128 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇