โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 108 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 108 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 108 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 108 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 108 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108
ตรวจคำตอบ
1 x 108
2 x 54
3 x 36
4 x 27
6 x 18
9 x 12

ตัวประกอบของ 108 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีแยกตัวประกอบของ 108 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 108 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 108 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 108

3
)108
3
)36
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ 108 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 2 x 3 x 3 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 22 x 33 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 108

1แยกตัวประกอบของ 108 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 33
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 4 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 108 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 108 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇