โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 105 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 105 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 105 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 105 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 105 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105
ตรวจคำตอบ
1 x 105
3 x 35
5 x 21
7 x 15

ตัวประกอบของ 105 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 5, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 105 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 105 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 105 นั้นก็คือ 3, 5, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 105

7
)105
5
)15
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 105 คือ 3 x 5 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 51 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 105

1แยกตัวประกอบของ 105 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 51 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 105 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 105 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇