โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 97 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 97 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 97 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 97 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 97 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 97
ตรวจคำตอบ
1 x 97

ตัวประกอบของ 97 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

97

วิธีแยกตัวประกอบของ 97 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 97 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 97 นั้นก็คือ 97
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 97

97
)97
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 97 คือ 97  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 971 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 97

1แยกตัวประกอบของ 97 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 97 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 97 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 97 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇