โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 901 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 901 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 901 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 901 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 901 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 17, 53, 901
ตรวจคำตอบ
1 x 901
17 x 53

ตัวประกอบของ 901 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

17, 53

วิธีแยกตัวประกอบของ 901 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 901 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 901 นั้นก็คือ 17, 53
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 901

53
)901
17
)17
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 901 คือ 17 x 53  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 171 x 531 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 901

1แยกตัวประกอบของ 901 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 171 x 531
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 53 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 901 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 901 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇