โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 900 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 900 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 900 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 900 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 900 ทั้งหมดมี 27 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 150, 180, 225, 300, 450, 900
ตรวจคำตอบ
1 x 900
2 x 450
3 x 300
4 x 225
5 x 180
6 x 150
9 x 100
10 x 90
12 x 75
15 x 60
18 x 50
20 x 45
25 x 36
30 x 30

ตัวประกอบของ 900 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 900 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 900 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 900 นั้นก็คือ 2, 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 900

5
)900
5
)180
3
)36
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 900 คือ 2 x 2 x 3 x 3 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 32 x 52 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 900

1แยกตัวประกอบของ 900 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 32 x 52
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 3 x 3 = 27
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 900 มีทั้งหมด 27 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 900 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇