โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 84 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 84 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 84 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 84 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 84 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84
ตรวจคำตอบ
1 x 84
2 x 42
3 x 28
4 x 21
6 x 14
7 x 12

ตัวประกอบของ 84 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 84 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 84 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 84 นั้นก็คือ 2, 3, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 84

7
)84
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 84 คือ 2 x 2 x 3 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 31 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 84

1แยกตัวประกอบของ 84 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 31 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 84 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 84 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇