โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 83 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 83 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 83 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 83 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 83 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 83
ตรวจคำตอบ
1 x 83

ตัวประกอบของ 83 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

83

วิธีแยกตัวประกอบของ 83 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 83 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 83 นั้นก็คือ 83
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 83

83
)83
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 83 คือ 83  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 831 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 83

1แยกตัวประกอบของ 83 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 831
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 83 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 83 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 83 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇