โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 74 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 74 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 74 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 74 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 74 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 37, 74
ตรวจคำตอบ
1 x 74
2 x 37

ตัวประกอบของ 74 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 74 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 74 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 74 นั้นก็คือ 2, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 74

37
)74
2
)2
1
คำตอบ 74 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 21 x 371 หรือ 2 x 37 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 74

1แยกตัวประกอบของ 74 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 74 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 74 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇