โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 701 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 701 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 701 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 701 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 701 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 701
ตรวจคำตอบ
1 x 701

ตัวประกอบของ 701 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

701

วิธีแยกตัวประกอบของ 701 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 701 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 701 นั้นก็คือ 701
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 701

701
)701
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 701 คือ 701  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7011 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 701

1แยกตัวประกอบของ 701 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7011
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 701 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 701 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 701 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇