โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 671 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 671 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 671 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 671 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 671 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 11, 61, 671
ตรวจคำตอบ
1 x 671
11 x 61

ตัวประกอบของ 671 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

11, 61

วิธีแยกตัวประกอบของ 671 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 671 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 671 นั้นก็คือ 11, 61
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 671

61
)671
11
)11
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 671 คือ 11 x 61  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 111 x 611 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 671

1แยกตัวประกอบของ 671 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 111 x 611
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 61 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 671 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 671 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇