โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 670 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 670 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 670 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 670 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 670 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 67, 134, 335, 670
ตรวจคำตอบ
1 x 670
2 x 335
5 x 134
10 x 67

ตัวประกอบของ 670 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 67

วิธีแยกตัวประกอบของ 670 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 670 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 670 นั้นก็คือ 2, 5, 67
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 670

67
)670
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 670 คือ 2 x 5 x 67  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 51 x 671 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 670

1แยกตัวประกอบของ 670 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 51 x 671
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 67 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 670 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 670 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇