โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 647 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 647 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 647 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 647 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 647 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 647
ตรวจคำตอบ
1 x 647

ตัวประกอบของ 647 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

647

วิธีแยกตัวประกอบของ 647 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 647 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 647 นั้นก็คือ 647
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 647

647
)647
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 647 คือ 647  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 647

1แยกตัวประกอบของ 647 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 647 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 647 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 647 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇