โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 633 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 633 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 633 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 633 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 633 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 211, 633
ตรวจคำตอบ
1 x 633
3 x 211

ตัวประกอบของ 633 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 211

วิธีแยกตัวประกอบของ 633 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 633 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 633 นั้นก็คือ 3, 211
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 633

211
)633
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 633 คือ 3 x 211  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 2111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 633

1แยกตัวประกอบของ 633 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 2111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 211 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 633 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 633 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇