โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 605 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 605 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 605 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 605 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 605 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 5, 11, 55, 121, 605
ตรวจคำตอบ
1 x 605
5 x 121
11 x 55

ตัวประกอบของ 605 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 605 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 605 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 605 นั้นก็คือ 5, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 605

11
)605
11
)55
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 605 คือ 5 x 11 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 112 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 605

1แยกตัวประกอบของ 605 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 112
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 605 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 605 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇