โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 601 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 601 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 601 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 601 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 601 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 601
ตรวจคำตอบ
1 x 601

ตัวประกอบของ 601 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

601

วิธีแยกตัวประกอบของ 601 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 601 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 601 นั้นก็คือ 601
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 601

601
)601
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 601 คือ 601  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6011 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 601

1แยกตัวประกอบของ 601 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6011
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 601 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 601 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 601 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇