โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 599 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 599 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 599 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 599 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 599 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 599
ตรวจคำตอบ
1 x 599

ตัวประกอบของ 599 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

599

วิธีแยกตัวประกอบของ 599 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 599 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 599 นั้นก็คือ 599
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 599

599
)599
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 599 คือ 599  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 5991 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 599

1แยกตัวประกอบของ 599 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 5991
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 599 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 599 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 599 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇