โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 572 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 572 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 572 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 572 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 572 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 11, 13, 22, 26, 44, 52, 143, 286, 572
ตรวจคำตอบ
1 x 572
2 x 286
4 x 143
11 x 52
13 x 44
22 x 26

ตัวประกอบของ 572 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 11, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 572 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 572 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 572 นั้นก็คือ 2, 11, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 572

13
)572
11
)44
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 572 คือ 2 x 2 x 11 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 111 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 572

1แยกตัวประกอบของ 572 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 111 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 572 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 572 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇