โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 569 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 569 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 569 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 569 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 569 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 569
ตรวจคำตอบ
1 x 569

ตัวประกอบของ 569 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

569

วิธีแยกตัวประกอบของ 569 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 569 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 569 นั้นก็คือ 569
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 569

569
)569
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 569 คือ 569  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 5691 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 569

1แยกตัวประกอบของ 569 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 5691
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 569 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 569 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 569 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇