โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 487 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 487 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 487 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 487 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 487 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 487
ตรวจคำตอบ
1 x 487

ตัวประกอบของ 487 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

487

วิธีแยกตัวประกอบของ 487 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 487 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 487 นั้นก็คือ 487
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 487

487
)487
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 487 คือ 487  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4871 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 487

1แยกตัวประกอบของ 487 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4871
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 487 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 487 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 487 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇