โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 43 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 43 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 43 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 43 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 43 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 43
ตรวจคำตอบ
1 x 43

ตัวประกอบของ 43 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

43

วิธีแยกตัวประกอบของ 43 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 43 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 43 นั้นก็คือ 43
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 43

43
)43
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 43 คือ 43  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 431 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 43

1แยกตัวประกอบของ 43 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 431
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 43 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 43 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 43 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇