โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 41 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 41 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 41 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 41 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 41 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 41
ตรวจคำตอบ
1 x 41

ตัวประกอบของ 41 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

41

วิธีแยกตัวประกอบของ 41 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 41 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 41 นั้นก็คือ 41
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 41

41
)41
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 41 คือ 41  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 41

1แยกตัวประกอบของ 41 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 41 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 41 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 41 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇