โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 40 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 40 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 40 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 40 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 40 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40
ตรวจคำตอบ
1 x 40
2 x 20
4 x 10
5 x 8

ตัวประกอบของ 40 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 40 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 40 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 40 นั้นก็คือ 2, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 40

5
)40
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 40 คือ 2 x 2 x 2 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 51 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 40

1แยกตัวประกอบของ 40 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 40 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 40 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇