โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 391 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 391 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 391 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 391 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 391 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 17, 23, 391
ตรวจคำตอบ
1 x 391
17 x 23

ตัวประกอบของ 391 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

17, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 391 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 391 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 391 นั้นก็คือ 17, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 391

23
)391
17
)17
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 391 คือ 17 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 171 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 391

1แยกตัวประกอบของ 391 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 171 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 391 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 391 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇