โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 389 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 389 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 389 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 389 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 389 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 389
ตรวจคำตอบ
1 x 389

ตัวประกอบของ 389 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

389

วิธีแยกตัวประกอบของ 389 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 389 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 389 นั้นก็คือ 389
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 389

389
)389
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 389 คือ 389  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3891 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 389

1แยกตัวประกอบของ 389 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3891
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 389 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 389 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 389 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇