โปรแกรมหาตัวประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 33 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 33 กันเลย

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 33 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 33 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 33 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 11, 33
ตรวจคำตอบ
1 x 33
3 x 11

ตัวประกอบของ 33 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 11

วิธีการแยกตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

1. วิธีแยกตัวประกอบของ 33 ด้วยวิธีแผนภาพต้นไม้🌲

วิธีทำ
1หาตัวประกอบของจำนวนที่โจทย์กำหนดมา คือ 33 แล้วเลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้ 33 เลือกมา 1 คู่
2พิจารณาว่าตัวประกอบ 1 คู่ที่เลือกมาเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง
3ถ้าตัวประกอบที่หาได้จำนวนใดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้หาตัวประกอบของจำนวนนั้น และให้เลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้จำนวนนั้นมา 1 คู่(ทำคล้ายๆกับข้อที่ 1)
4ทำแบบข้อที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ตัวประกอบตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ
5เอาตัวประกอบเฉพาะที่หาได้มาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 33
ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้
  • 33
    • 3
    • 11

คำตอบจะขออนุญาตเขียนเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
คำตอบ 33 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 3 x 11
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 31 x 111 หรือ 3 x 11 ✔

2. วิธีแยกตัวประกอบของ 33 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 33 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 33 นั้นก็คือ 3, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 33

11
)33
3
)3
1
คำตอบ 33 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 3 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 31 x 111 หรือ 3 x 11 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 33

1แยกตัวประกอบของ 33 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 33 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 33 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇