โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 32 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 32 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 32 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 32 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 32 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 32
ตรวจคำตอบ
1 x 32
2 x 16
4 x 8

ตัวประกอบของ 32 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

2

วิธีแยกตัวประกอบของ 32 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 32 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 32 นั้นก็คือ 2
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 32

2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 32 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 25 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 32

1แยกตัวประกอบของ 32 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 25
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 6 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 32 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 32 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇