โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 259 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 259 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 259 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 259 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 259 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 37, 259
ตรวจคำตอบ
1 x 259
7 x 37

ตัวประกอบของ 259 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 259 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 259 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 259 นั้นก็คือ 7, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 259

37
)259
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 259 คือ 7 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 259

1แยกตัวประกอบของ 259 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 259 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 259 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇