โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 251 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 251 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 251 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 251 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 251 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 251
ตรวจคำตอบ
1 x 251

ตัวประกอบของ 251 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

251

วิธีแยกตัวประกอบของ 251 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 251 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 251 นั้นก็คือ 251
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 251

251
)251
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 251 คือ 251  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 2511 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 251

1แยกตัวประกอบของ 251 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 2511
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 251 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 251 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 251 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇