โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 25 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 25 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 25 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 25 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 25 ทั้งหมดมี 3 ตัวดังนี้

1, 5, 25
ตรวจคำตอบ
1 x 25
5 x 5

ตัวประกอบของ 25 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

5

วิธีแยกตัวประกอบของ 25 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 25 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 25 นั้นก็คือ 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 25

5
)25
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 25 คือ 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 52 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 25

1แยกตัวประกอบของ 25 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 52
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 = 3
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 25 มีทั้งหมด 3 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 25 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇