โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 2400 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 2400 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 2400 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 2400 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 2400 ทั้งหมดมี 36 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 32, 40, 48, 50, 60, 75, 80, 96, 100, 120, 150, 160, 200, 240, 300, 400, 480, 600, 800, 1200, 2400
ตรวจคำตอบ
1 x 2400
2 x 1200
3 x 800
4 x 600
5 x 480
6 x 400
8 x 300
10 x 240
12 x 200
15 x 160
16 x 150
20 x 120
24 x 100
25 x 96
30 x 80
32 x 75
40 x 60
48 x 50

ตัวประกอบของ 2400 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 2400 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 2400 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 2400 นั้นก็คือ 2, 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 2400

5
)2400
5
)480
3
)96
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 2400 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 25 x 31 x 52 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 2400

1แยกตัวประกอบของ 2400 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 25 x 31 x 52
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 6 x 2 x 3 = 36
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 2400 มีทั้งหมด 36 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 2400 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇