โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 206 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 206 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 206 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 206 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 206 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 103, 206
ตรวจคำตอบ
1 x 206
2 x 103

ตัวประกอบของ 206 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 103

วิธีแยกตัวประกอบของ 206 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 206 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 206 นั้นก็คือ 2, 103
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 206

103
)206
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 206 คือ 2 x 103  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 1031 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 206

1แยกตัวประกอบของ 206 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 1031
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 103 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 206 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 206 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇