โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 203 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 203 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 203 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 203 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 203 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 29, 203
ตรวจคำตอบ
1 x 203
7 x 29

ตัวประกอบของ 203 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 29

วิธีแยกตัวประกอบของ 203 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 203 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 203 นั้นก็คือ 7, 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 203

29
)203
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 203 คือ 7 x 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 203

1แยกตัวประกอบของ 203 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 203 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 203 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇