โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 199 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 199 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 199 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 199 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 199 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 199
ตรวจคำตอบ
1 x 199

ตัวประกอบของ 199 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

199

วิธีแยกตัวประกอบของ 199 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 199 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 199 นั้นก็คือ 199
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 199

199
)199
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 199 คือ 199  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1991 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 199

1แยกตัวประกอบของ 199 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1991
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 199 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 199 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 199 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇