โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 192 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 192 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 192 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 192 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 192 ทั้งหมดมี 14 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 192
ตรวจคำตอบ
1 x 192
2 x 96
3 x 64
4 x 48
6 x 32
8 x 24
12 x 16

ตัวประกอบของ 192 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีแยกตัวประกอบของ 192 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 192 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 192 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 192

3
)192
2
)64
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 192 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 26 x 31 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 192

1แยกตัวประกอบของ 192 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 26 x 31
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 6 ให้เอา 6 + 1 = 7
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 7 x 2 = 14
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 192 มีทั้งหมด 14 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 192 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇