โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 189 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 189 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 189 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 189 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 189 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 189
ตรวจคำตอบ
1 x 189
3 x 63
7 x 27
9 x 21

ตัวประกอบของ 189 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 189 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 189 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 189 นั้นก็คือ 3, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 189

7
)189
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 189 คือ 3 x 3 x 3 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 33 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 189

1แยกตัวประกอบของ 189 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 33 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 189 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 189 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇