โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 188 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 188 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 188 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 188 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 188 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 47, 94, 188
ตรวจคำตอบ
1 x 188
2 x 94
4 x 47

ตัวประกอบของ 188 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 47

วิธีแยกตัวประกอบของ 188 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 188 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 188 นั้นก็คือ 2, 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 188

47
)188
2
)4
2
)2
1
คำตอบ 188 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 2 x 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 22 x 471 หรือ 22 x 47 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 188

1แยกตัวประกอบของ 188 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 188 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 188 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇