โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 185 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 185 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 185 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 185 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 185 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 37, 185
ตรวจคำตอบ
1 x 185
5 x 37

ตัวประกอบของ 185 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 185 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 185 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 185 นั้นก็คือ 5, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 185

37
)185
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 185 คือ 5 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 185

1แยกตัวประกอบของ 185 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 185 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 185 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇