โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 184 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 184 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 184 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 184 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 184 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 23, 46, 92, 184
ตรวจคำตอบ
1 x 184
2 x 92
4 x 46
8 x 23

ตัวประกอบของ 184 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 184 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 184 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 184 นั้นก็คือ 2, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 184

23
)184
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 184 คือ 2 x 2 x 2 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 184

1แยกตัวประกอบของ 184 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 184 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 184 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇