โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 155 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 155 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 155 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 155 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 155 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 31, 155
ตรวจคำตอบ
1 x 155
5 x 31

ตัวประกอบของ 155 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 155 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 155 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 155 นั้นก็คือ 5, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 155

31
)155
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 155 คือ 5 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 155

1แยกตัวประกอบของ 155 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 155 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 155 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇