โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 150 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 150 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 150 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 150 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 150 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150
ตรวจคำตอบ
1 x 150
2 x 75
3 x 50
5 x 30
6 x 25
10 x 15

ตัวประกอบของ 150 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 150 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 150 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 150 นั้นก็คือ 2, 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 150

5
)150
5
)30
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 150 คือ 2 x 3 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 52 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 150

1แยกตัวประกอบของ 150 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 52
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 3 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 150 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 150 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇