โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 149 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 149 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 149 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 149 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 149 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 149
ตรวจคำตอบ
1 x 149

ตัวประกอบของ 149 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

149

วิธีแยกตัวประกอบของ 149 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 149 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 149 นั้นก็คือ 149
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 149

149
)149
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 149 คือ 149  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1491 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 149

1แยกตัวประกอบของ 149 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1491
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 149 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 149 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 149 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇