โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 138 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 138 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 138 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 138 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 138 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 23, 46, 69, 138
ตรวจคำตอบ
1 x 138
2 x 69
3 x 46
6 x 23

ตัวประกอบของ 138 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 138 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 138 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 138 นั้นก็คือ 2, 3, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 138

23
)138
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 138 คือ 2 x 3 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 138

1แยกตัวประกอบของ 138 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 138 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 138 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇